Ekologická újma: to nejdůležitější ze zákona o ekologické újmě

(zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů)

Bez hodnocení rizika vzniku ekologické újmy nelze od 1.1.2013 provozovat činnost!

Musíte provádět hodnocení rizika ekologické újmy?

Základní hodnocení rizik ekologické újmy je nutné provést vždy!

Bez finančního zajištění pro případ vzniku ekologické újmy nelze od 1.1.2013 provozovat činnost!

V jakých případech se na vás povinnost finančního zajištění (a tím i povinnost podrobného hodnocení rizika ekologické újmy) podle zákona č. 167/2008 Sb. nevztahuje?

Výjimky

Od povinnosti finančního zajištění (a tím i od povinnosti podrobného hodnocení rizika ekologické újmy) jste osvobozeni, pokud:

Další výjimky

Od povinnosti finančního zajištění (a tím i od povinnosti podrobného hodnocení rizika ekologické újmy) jste dále osvobozeni, pokud:

Výčet výjimek není úplný, další specifické případy s Vámi rádi zkonzultují specialisté TECHEM CZ, s.r.o.