Co je nového na portálu TECHEM EcoDamage a v problematice ekologické újmy

Aktualizace portálu TECHEM EcoDamage s ohledem na nový metodický pokyn

8.1.2013

Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí vydal 2.11.2012 aktualizovaný metodický pokyn pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy. Tento metodický pokyn zatím čeká na zveřejnění ve věstníku MŽP, portál TECHEM EcoDamage již však respektuje změny v hodnocení rizika ekologické újmy podle nového metodického pokynu.

Formuláře registrovaných uživatelů uložené na portálu TECHEM EcoDamage před datem aktualizace portálu (8.1.2013) zůstávají vyplněné s původním bodovým hodnocením. Doporučujeme zkontrolovat soulad vyplněných formulářů s aktuálním metodickým pokynem. Zejména upozorňujeme, že díky novým pravidlům může být nutné dovyplnit bod č. 7 v části B.

Spuštění portálu geografických dat TECHEM GeoData

13.12.2012

Jako pomocný nástroj k hodnocení rizik ekologické újmy jsme spustili portál geografických dat - TECHEM GeoData. Portál významně zjednodušuje vyhledání nejbližších environmentálně významných lokalit (zranitelné oblasti, ptačí oblasti, Evropsky významené lokality, apod.). Vyplnění části C v základním hodnocení rizika ekologické újmy je díky portálu TECHEM GeoData otázkou několika minut. Stačí zadat lokalitu (GPS souřadnice či adresu) a okamžitě zjistíte, kde se nachází nejbližší zranitelná oblast, významný vodní tok a další oblasti potřebné pro hodnocení rizika ekologické újmy.

Možnosti portálu TECHEM GeoData jistě oceníte i při řadě dalších činností při plnění povinností vyplývajících z environmentální legislativy (vypracování studií EIA, analýz rizik, havarijních plánů, apod.).

V budoucnu budou na portálu přibývat další funkce a mapové služby.