Legislativní předpisy, které souvisí se zákonem č. 167/2008 Sb. (o ekologické újmě):

Uvedený výčet legislativních předpisů souvisejících se zákonem č. 167/2008 Sb. vychází ze samotného znění zákona, ze znění nařízení vlády č. 295/2011 Sb. a z metodického pokynu Ministerstva životního prostředí pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy.

Výčet není úplný, máte-li námět na jeho doplnění, rádi jej na základě Vašeho podnětu rozšíříme. Neváhejte využít některého z níže uvedených kontaktů.

Poslední aktualizace: 17.9.2012